თვითმმართველობა ეს ჩვენ ვართ

თვითმმართველობის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და თვითმმართველობის განხორციელებაში მოქალაქეთა მონაწილეობის ხელშეწყობის მიზნით თვითმმართველი ქალაქი ბათუმის საკრებულოსთან შეიქმნა სამოქალაქო მრჩეველთა საბჭო და ადმინისტრაციულ ერთეულებში (უბნებში ) საზოგადოებრივი დარბაზები, რომლებიც წარმოადგენენ საკონსულტაციო-სათათბირო ორგანოებს.

იხილეთ ვრცლად